BBQ Pulled Pork Burger (Crop)
BBQ Pulled Pork Burger (Crop)
Egg Benedict Smoked Salmon (Full)
Egg Benedict Smoked Salmon (Full)
Clam Chowder + ควัน (Full)
Clam Chowder + ควัน (Full)

Portfolio - Western Food

รับจัดอาหารสำหรับถ่ายภาพนิ่ง เพื่องานโฆษณา หรือ เพื่อทำเป็นเมนู สำหรับธุรกิจด้านอาหาร ร้านอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร แคเทอริ่ง หรือ งานบริการด้านอาหารต่างๆ

รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าตาอาหารสำหรับร้านอาหาร โดยฟู้ดสไตลิสต์ที่จบทางด้านอาหาร และด้านดีไซน์มาโดยตรง

สลัดผักย่าง (Crop)
สลัดผักย่าง (Crop)
Cheese Burger (Crop)
Cheese Burger (Crop)
Grilled Salmon Sandwich (Crop)
Grilled Salmon Sandwich (Crop)
Grilled Ham Cheese (Crop)
Grilled Ham Cheese (Crop)
คาลามารีสลัด (Crop)
คาลามารีสลัด (Crop)
Ham Cheese Omelet (Crop)
Ham Cheese Omelet (Crop)
Chicken Teriyaki Sandwich (Crop)
Chicken Teriyaki Sandwich (Crop)
Bacon Potato Skewers (Crop)
Bacon Potato Skewers (Crop)
Garlic Fried (Crop)
Garlic Fried (Crop)