BBQ Pulled Pork Burger (Crop)
BBQ Pulled Pork Burger (Crop)
press to zoom
Egg Benedict Smoked Salmon (Full)
Egg Benedict Smoked Salmon (Full)
press to zoom
Clam Chowder + ควัน (Full)
Clam Chowder + ควัน (Full)
press to zoom

Portfolio - Western Food

รับจัดอาหารสำหรับถ่ายภาพนิ่ง เพื่องานโฆษณา หรือ เพื่อทำเป็นเมนู สำหรับธุรกิจด้านอาหาร ร้านอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร แคเทอริ่ง หรือ งานบริการด้านอาหารต่างๆ

รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าตาอาหารสำหรับร้านอาหาร โดยฟู้ดสไตลิสต์ที่จบทางด้านอาหาร และด้านดีไซน์มาโดยตรง

สลัดผักย่าง (Crop)
สลัดผักย่าง (Crop)
press to zoom
Cheese Burger (Crop)
Cheese Burger (Crop)
press to zoom
Grilled Salmon Sandwich (Crop)
Grilled Salmon Sandwich (Crop)
press to zoom
Grilled Ham Cheese (Crop)
Grilled Ham Cheese (Crop)
press to zoom
คาลามารีสลัด (Crop)
คาลามารีสลัด (Crop)
press to zoom
Ham Cheese Omelet (Crop)
Ham Cheese Omelet (Crop)
press to zoom
Chicken Teriyaki Sandwich (Crop)
Chicken Teriyaki Sandwich (Crop)
press to zoom
Bacon Potato Skewers (Crop)
Bacon Potato Skewers (Crop)
press to zoom
Garlic Fried (Crop)
Garlic Fried (Crop)
press to zoom